Konsult i företagsledning och hållbar utveckling

Ett starkt engagemang, ett etiskt förhållningssätt och en stark personlig integritet var de främsta anledningarna till att Millefolium startades 1993. Sedan 1995 har verksamheten haft inriktning på utveckling av kundens processer inom området för hållbar utveckling.

Vi erbjuder interim management och verksamhetsutveckling inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö – Hållbar utveckling.

Vid förfrågan anordnar vi även företagsanpassade utbildningar, handledning och coaching samt workshops för olika typer av verksamheter och branscher.

Kontakt

Mail: catharina.ulfsparre@millefolium.se
Tel: 070-571 85 17