Verksamheten startade med miljörevisioner i grafiska branschen. Utvecklingen gick vidare via projekt med avseende på ’Svanen’ märkning av trycksaker över till miljöutredningar och miljöledningssystem, ISO 14 000, i många olika branscher. Det systematiska arbetsmiljöarbetet blev en naturlig del att beakta liksom integrerade system med ISO 9000.

Vi såg tidigt att det hos kunden fanns behov av en överföring av kunskap och då mest genom en aktiv dialog. Med lite hjälp till självhjälp vet vi oftast själva vilka förbättringar som behöver genomföras. Oavsett typ av uppdrag har det alltid skett med ansvar för projekten, utvecklingen och genomförandet.

Över åren har vi haft uppdrag inom industrin, hamnar, verkstads- elektronik-, bygg-, process- och kemiföretag men även inom tjänsteföretag och idéella organisationer samt utbildningsuppdrag på 2- och 3-åriga högskoleingenjörsprogram.

Ett starkt engagemang, ett etiskt förhållningssätt och en stark personlig integritet var de främsta anledningarna till att Millefolium startades 1993. Sedan 1995 har verksamheten haft inriktning på utveckling av kundens processer och hållbar utveckling

Idag erbjuder vi verksamhetskonsulting och interim management inom området Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Hälsa och Säkerhet samt ISO certifiering för Hållbara företag och verksamheter. Vi föreläser, utbildar, anordnar workshops, coachar samt erbjuder handledning av chefer och informella ledare.