Edelmans Trust Barometer

Dagligen så förändras våran syn på världen vi lever i på grund av krig, finanser och naturkatastrofer. Starka finanser som tidigare varit en viktig faktor för att skapa förtroende hos kunderna har idag lägre prioritet. Istället har sådana faktorer som ärlighet gentemot kunder och omvärlden, samt hederlighet blivit några av de faktorer som många anser vara viktigt.

Förtroende är även något som vi värderar högt hos våra medmänniskor och därför spelar tillit en viktig roll i våra beslut, både sociala såsom politiska, finansiella och arbetsrelaterade.

Om man läser Edelmans Trust Barometer, ser man att vi idag lever i en annan värld än för bara några år sedan. Människor gör gärna affärer med dem man litar på. De som är genuina. Om man då har ett högt förtroendekapital, så gäller det att vårda det. I senaste rapporten för 2017 visar Edelman Trust Barometer att förtroendet för Media, NGOs och Regeringar har sjunkit och att förtroende för Företag är på gränsen till bristande förtroende.

Vad intresserar dig mest just nu? Vilka behov finns i ditt företag?

Kontakta oss gärna via catharina.ulfsparre@millefolium.se, så skickar vi en länk till Edelmans Trust Barometer Executive report.