Hållbar utveckling med fokus på miljö, ledning och hållbar utveckling i alla verksamheter. Dessa 2 dagar innehåller orientering och grundläggande kunskaper inom området samtidigt som deltagarna får stöd för sitt fortsatta arbete.

Vi går igenom vår aktuella miljösituation och kopplar den till global ekonomi, kvalitet i produktion och till vårt arbetsmiljömässiga och sociala ansvar.  

DAG 1

 • Vad är hållbart?
 • Miljöhot och ekosystem
 • Nationella miljömål
 • Övergripande Lagar och krav – miljöfokus
 • Frivilliga system för certifiering, märkning och deklarationer
 • Kemiska ämnen

DAG 2

 • Hållbarhetsarbetet – Värdegrund, etiska regler och socialt ansvar, ’cirkulär ekonomi’
 • ISO 14001, ISO 9001, SAM/AFS 2001:1
 • ISO 26 000
 • Hållbarhetsredovisning och Global Reporting Initiative, GRI
 • Strategiska hållbarhetsfrågor – Struktur och kreativitet i vardagen

Utbildningen vänder sig till företagsledningens representanter, arbetsledare, chefer, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare, kemikalie- och säkerhetsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare,  miljörevisorer, interna och externa revisorer, styrelsens och ägarnas representanter, nyblivna hållbarhetsansvariga, sustainability manger och CSR ansvariga, samt processledare, projektledare och medarbetare som har ansvar i hållbarhetsfrågan.

 

Utbildningen ges enbart som företagsintern utbildning

 • Innan bokning, läs betal-och-bokningsvilkoren här.
 • Vid bokning eller frågor, kontakta Catharina Ulfsparre via catharina.ulfsparre@millefolium.se eller på 070-571 85 17
 • När du genomför bokningen via mail godkänner du samtidigt Millefolium ABs villkor för bokning av utbildning/kurs. 

Är du intresserad av en företagsintern utbildning med detta innehåll? Kontakta oss för mer information.