Det här är en heldag med fokus på att ge deltagaren orientering och grundläggande kunskaper inom hela området hållbar utveckling. Dagen ger deltagaren en god och övergripande kunskap och något om bakgrunden till att dessa frågor har fått en sådan betydelse som de har idag.

Vi går igenom vår aktuella miljösituation och kopplar den till global ekonomi, kvalitet i produktion och till vårt arbetsmiljömässiga och sociala ansvar. 

Du får en inblick i hur du kan arbeta både systematiskt och kreativt med stöd av olika hjälpmedel. Vi berör möjliga strategier och olika strukturer som du behöver för att prestera ditt önskade resultat.

Vi reflekterar och ser framtida möjligheter samt ger exempel och tips för dig som ska komma igång med det samlade hållbarhetsarbetet sett ur de tre hållbarhetsperspektiven ekonomi, miljö och socialt ansvar.

 • Det sociala ansvaret
 • Den globala Ekonomin
 • Miljöhoten och ekossystem 
 • Kvalitetsarbetet
 • Arbetsmiljöarbetet 
 • Intressenterna och dialogen 
 • Systematiskt arbete ISO 14001/9001/SAM 
 • Arbetsverktyg ISO 26 000
 • Att rapportera enligt Global Reporting Initiative, GRI
 • Struktur och kreativitet i vardagen

Utbildningen vänder sig till företagsledningens representanter, arbetsledare, chefer, styrelsens och ägarnas representanter, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare, kemikalie- och säkerhetsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare,  miljörevisorer, interna och externa revisorer, nyblivna hållbarhetsansvariga, sustainability manger och CSR ansvariga, samt processledare, projektledare och medarbetare som har ansvar i hållbarhetsfrågan.

 

Utbildningen ges enbart som en företagsintern utbildning

 • Innan bokning, läs betal-och-bokningsvilkoren här.
 • Vid bokning eller frågor, kontakta Catharina Ulfsparre via catharina.ulfsparre@millefolium.se eller på 070-571 85 17
 • När du genomför bokningen via mail godkänner du samtidigt Millefolium ABs villkor för bokning av utbildning/kurs. 

Är du intresserad av en företagsintern utbildning med detta innehåll? Kontakta oss för mer information.