Catharina Ulfsparre konsultprofil

Sammanfattning konsulterfarenhet

Hållbarhetschef, projektledare, samordnare, intern revisor, föreläsare samt konsult och coach sedan 1993 med fokus på verksamhetsutveckling och system inom hållbar utveckling/social responsibility/CSR, socialt ansvar samt ISO certifiering för miljö, kvalitet, arbetsmiljö.

Catharina bidrar till företagens utveckling och positiva resultat genom:

 • Verksamhetsutveckling, strategi, policy, mål och handlingsplaner
 • Processtyrning, verksamhetssystem, interna system och revisioner, lagstiftning och andra krav.
 • Utbildning och föreläsning
 • Coaching och Handledning

 

Personliga egenskaper
Engagemang och driv i kombination med nyfikenhet och ett positivt förhållningssätt till utvecklingsprojekt och förbättringsarbete. Med biologi, kemi och processer i grunden samt ett holistiskt och individbaserat perspektiv stimuleras ledning och medarbetare till ökad öppenhet och förnyat engagemang. Resultatorienterad med ett coachande förhållningssätt.

 

Branscherfarenhet
Arkitetker
Byggindustri
Grafisk produktion
Hamnar
Elektronik produktion
Kemteknisk industri
Läkemedelsindustri
Processindustri
Textiltillverkning och handel
Verkstadsindustri

Resultat

 • Hållbar vision, mätbara mål, tydliga handlingsplaner
 • Effektivare processer
 • Utveckling av individ och grupp/team,  vad är det vi gör och varför? På vilka sätt kan det göras ännu bättre?
 • Tydligare styrning och kontroll på processer, bättre kontroll på akuta och potentiella risker
 • ’Stabilare’,  klokare och förbättrade inköp, ’supply chain management’
 • Bättre kontroll på lagar och andra krav
 • Förbättrad insamling och kontroll av statistik
 • Användande av nyckeltal/KPI
 • Utvecklade leverantörsrelationer
 • Tydlig och förbättrad kommunikation internt och externt
 • Start av eller förbättrat resultat vid ledningsmöten/företagsledningens genomgång
 • Start av avvikelse- och förbättringsrapportering/effektivare avvikelse- och förbättringsrapportering
 • Aktivt, målstyrt förbättringsarbete/direkt resultat vid förbättringsarbete, antal omgörningar/avvikelser minskar
 • Förbättrad marknadsposition.

Exempel på referenser:

K&US, Hållbart mode och design, handel 
Coach, hållbarhetschef/interim, konsult i företagsledning med fokus på utveckling av hållbarhetsarbetet, företagets processer och organisationsfrågor. Millefolium representerar K&US i Stockholm Textile Water Initiative, STWI. www.stwi.se

Wettergrens Tak AB
Utsedd till Årets företagare 2013

Hållbarhetsansvarig/Interim management och ledningens coach med ansvar för utveckling och införande av system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt certifiering.

ISO 9001, ISO 14 001 samt AFS 2001:1. Certifikat erhölls i september 2011. Därefter fortsatt företagsutvecklingsarbete med focus på Hållbar utveckling, miljö, ekonomi, och socialt ansvar. Föreläsningar och workshop med fokus på värdegrund och hållbarhetsredovisning enligt GRI med stöd av ISO 26 000 samt hållbart företagande i stort.

Byggmästarföreningen
Öppna och företagsinterna utbildningar, Hållbara företag, miljöansvar för Hållbarhets- och KMA – ansvariga inom ramen för Certifiering i enlighet med BF9K. www.bf9k.se 

Statens Fastighetsverk
Individuell coaching, informella ledare samt management och rådgivning                                                                                

Stockholms Tekniska Institut 
Föreläsare, coach och utbildare på program för Elkraft, Elinstallation, Fastighetsautomation, Lågenergibyggnader, Drift Kraft Värme samt Järnväg
– Värdegrund och hållbarhetsarbete
– Miljö och Samhällspåverkan 

Berland Tak AB 
Interim management, Hållbarhetsansvarig och ledningens coach med ansvar för utveckling och införande av system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt certifiering enligt ISO 9001, ISO 14 001 samt AFS 2001:1. Utvecklingsarbete sker även med tillämpliga delar av ISO 26 000, Socialt ansvar.

Nackademin Yrkeshögskola 
Föreläsare, utbildare i miljöteknik och hållbar utveckling på flertalet olika bygg-, rot-, anläggning-, VA- och drift- och fastighetsprogram, 2-årig högskoleingenjörsexamen.                                                                                       

Prevent 
Författare genom avtal avseende boken Kemiska hälsorisker.                                                                                 

Innefattar delvis nytt innehåll, textmaterial, till boken kemiska hälsorisker samt omarbetning och uppdatering av befintligt material.

KTH 
Föreläsare och handledare, Byggproduktion och ledarskap.                                                                                   
Coach och seminarieledare, arbetsmiljöplaner på 3-årigt program, för bygg och design,                                    
civilingenjörsexamen.

Prevent 
Uppdragsutbildning arbetsmiljöfrågor, Kemiska hälsorisker och härdplaster, löpande                                             
och återkommande. Öppna kurser samt företagsinternt ex. SSAB Oxelösund, SKF Katrineholm, Nyköpings Nyföretagare center m fl.

Sevenco 
Konsult i företagsledning, Coaching, Organisationsstyrning

Norsk Hydro Olje AB
Kvalitets- och miljöchef under pågående omstrukturering och avveckling. Ansvar för verksamhetssystem Hälsa, Miljö, Säkerhet och kvalitet samt CSR   Innefattar i huvudsak:

 • Ansvarig för upprätthållande av ISO 9001 och ISO 14 001 certifikat
 • Genomförande av löpande HMS och kvalitetsarbete, förslag till och uppföljning av mål och handlingsplaner
 • Genomförande av coachande samtal vid förbättringsarbete
 • Sammanställande/rapportering av statistik, HMS, transporter, tillbud och olycksfall mm internt samt till StatoilHydro -koncernen
 • Genomförande och uppföljning av interna och externa revisioner
 • Rapportering och uppföljning av förbättringsförslag
 • Ansvarig och sammankallande till Processägarmöten, HMS-kommitté möten, Företagsledningens genomgång
 • Ansvarig för HMS information i Nyhetsblad och Chaufförsblad

Wassberg Skotte Tryck AB
Projektledare – Hållbart företagande – Miljö, Arbetsmiljö, kvalitetsfrågor

 • Införande av miljöledningssystem ISO 14 001, systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitetsrutiner.
 • Ansvarig och sammankallande till ledningsmöten och företagsledningens genomgång
 • Utbildning inom miljö och arbetsmiljö, verksamhetsutveckling, funktioner och roller samt ISO krav
 • Coachande samtal och utveckling av ledare och medarbetare
 •  Idhammar AB
  Akzo Nobel Skoghall
  – Effektivitetsanalys, SIQ – utvärdering av laboratorieverksamhet

  Uppdragsutbildning – Företagsintern

  Utbildningsuppdrag Miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledning och grundläggande kunskaper inom ramen för Hållbar utveckling i flertalet olika branscher

  Exempel BAS P / BAS U

  ÅF Industry
  Gustav Storm Nätverk, bygg, fastighet och entreprenad
  Nätverk hantverkare, Lööws måleri, Q Design, Golvlandslaget, Hammarlund måleri och kakel
  PRC Engeneering (numera ÅF)

  Inspirationsföreläsning, Workshop och informell coaching

  Utveckling av ledning och medarbetare i flertalet olika branscher sedan 1993

  Inspirationsföreläsning – TL Bygg – Att nå sina mål. 120 deltagare, alla medarbetare
  Worskshop och Utbildning – Krook & Tjäder Arkitekter – Hållbarhet i uppdrag för ledningsgrupp och specialister.

  Uppdrag som konsult 1993 – 2009 samt anställningar 1979-1993    

  Efter en gymnasieutbildning med inriktning på processteknik och arbete i läkemedelsindustrin följde några år av studier. Under denna period arbetade jag inom olika former av laboratorie- och recipientprovtagning för forskning inom biokemi på Karolinska Institutet och på Stockholms Universitet inom akvatiska system samt vid Stockholm Vatten med frågor rörande utsläppskontroll av kemiska ämnen. Efter universitetsstudierna var jag anställd som miljöhandläggare på 3M Svenska AB. Arbetsuppgifterna bestod av utredning, klassificering och märkning av kemiska produkter, bevakning av importregler, lagar och myndighetskrav, utbildning internt och externt, kundservice samt intern och extern specialist inom området kemiska ämnen/produkter.

  Efter en tid hemma med mitt första barn kom jag igång med verksamhet i eget bolag. Verksamheten omfattar Hållbart företagande, verksamhetssystem KMA och socialt ansvar, föreläsning, utbildning, handledning samt coaching för grupper och individ. Verksamheten bedrivs i flertalet olika branscher.

  Styrelseuppdrag

  Miljörevisorer i Sverige  1997 – 2006
  www.miljorevisor.se

  Globala gymnasiets Fältstudieförening, Ordförande 2015 –

  Utbildning:

  Coachutbildning, Coach2Coach, Certifierad integrativ coach 2008 – 2010

  Kommunikation, Coach2Coach 2008 – 2009

  Företagsekonomi, FEI, Stockholms Universitet 2002

  Säkerhet -, Hälsa -, och Miljöledning, ISO 9000, Integrerade ledningssystem, Lag om skydd mot olycka, Riskanalys SAM, Personkonflikter på arbetsplatsen m fl 1999 – 2009

  Miljörevision, Miljösamordnare/-specialist, Miljövårdskunskap, M-gruppen/
  Chalmers/Kungliga Tekniska Högskolan 1994

  Biologlinjen, Biologi och Kemi Stockholms Universitet, 1985 – 1990

  Processtekniskt gymnasium, Åsö gymnasium  1977 – 1979

   Språk

  Svenska
  Engelska

   Allmänt:

  Millefolium representerar K&US i Stockholm Textile Water Initiative, STWI 2012 –

  Volontär Almedalen, Social Venture Network 2010, 2011

  Ledare Brommagymnasterna, trupp 2003 – 2008

  Funktionär, jympaledare, IF Friskis och Svettis Stockholm 2002 –

   

  Rekommendationer

  Maria Koskull, Miljöspecialist Statens Fastighetsverk

  (client)
  Maria hired you as a Business Consultant in 2010

  Top qualities: Great Results, Good Value, Creative

  “Catharina hjälpte mig under 2010 att strukturera och ta fram förslag på miljöorganisationen för SFV. Genom att använda sitt coachande förhållningssätt fick hon ledningen att förstå problematiken och våga ta beslut. Catharina har en unik förmåga att koppla sin breda kunskap och erfarenhet inom miljö- och arbetsmiljöområdet med coaching vilket skapar kreativa och långsiktiga lösningar.” May 21, 2012

  Maria Koskull, Miljöspecialist Statens Fastighetsverk

  (client)
  Maria hired you as a Career Coach in 2009 and hired you more than once

  Top qualities: Great Results, High Integrity, Creative

  “Jag har haft förmånen att blivit coachad av Catharina, något jag varmt kan rekommendera henne för. Hon har en fantastisk förmåga att skapa en kreativ, fokuserad och målorienterad coaching som ger resultat.” May 21, 2012

  Susanne Öhman, Wettergrens Tak AB

  (client)
  Susanne hired you as a Management consultant in 2010 and hired you more than once

  Top qualities: Personable, Expert, Creative

  “Catharina har hjälpt oss på Wettergrens Tak AB i vårt arbete med att ISO certifiera oss, kvalité, miljö och arbetsmiljö. Hon har en brett kunnande när det gäller hållbart företagande och miljöfrågor. Hon har hjälpt oss att skapa ett bra fungerande verksamhetssystem och coachat oss i ledningen samt utbildat all personal inom ISO 9001 kvalitet, ISO 14 001 och grundläggande miljökunskaper och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med Catharina i framtiden och kommer då att fokusera på Hållbarhet och socialt ansvar. Susanne Öhman, Wettergrens Tak AB, Kontorschef” June 13, 2012

  Maria Dalin, Arbetsmiljöverket

  Maria använder boken Kemiska Hälsorisker i sina utbildningar av bland annat Arbetsmiljöverkets inspektörer. Catharina omarbetade boken Kemiska Hälsorisker i sin helhet, uppdaterade och skrev nytt material. Den utges och säljs av Prevent – Arbetsmiljö i samverkan, Svenskt näringsliv, LO och PTK

  Maria sa ”Jag är så nöjd med din bok! Mer än nöjd! Hela upplägget! Tydlig! Och kemin är så enkel att förstå.” 14 Juni 2012

   Per Möller, Idhammar AB

  “Catharina hjälpt Idhammar med att göra SiQ analys på en labb-verksamhet på en kemisk processindustri. C visade prov på bra analysförmåga och var ett mycket bra stöd i arbetsprocessen.” June 28, 2012

   Thomas Person, Sevenco – Konsulter I företagsledning, Chef att hyra

  (client)
  Thomas hired you as a Business Consultant in 2010

  Top qualities: Good Value, High Integrity, Creative

  “Catharina Ulfsparre har under 2010 hjälpt oss på Sevenco med att beskriva våra processer samt föreslå förenklingar och förbättringar av rutiner och processer. Hon har snabbt kommit fram till väsentligheterna genom att lyfta på alla stenar och prioritera. Genom hennes coachande förhållningssätt har hon också fått flertalet medarbetare att själva inse förändringsbehovet även inom områden som kan synas fungera bra. Hennes kompetens inom hållbart företagande, miljö inom ett brett område samt hur och varför vi agerar som vi gör ger henne i vårt tycke en unikitet. Thomas Person partner” December 14, 2010

   ’Ingalill Sjö, Prevent, Svensk näringsliv I samverkan med LO och PTK

  (client)
  Ingalill hired you as a Trainer in 2009 and hired you more than once

  Top qualities: Expert, Good Value, High Integrity

  “Prevent has hired Catharina as a trainer in our training chemical hazards and thermosetting plastic training. She is very competent och committed in the area and has received good reputation from participants and clients.” November 26, 2010

   Bjarne Bull-Berg,VD, Norsk hydro Olje AB

  Bjarne Bull-Berg har anlitat Catharina som Kvalitets- och Miljöchef 2008-2009.

  ”Catharina är en person med intresse, insikt och erfarenhet inom sitt område. Hon har hög intensitet, engagemang och är kunnig” Mars 2009