Vill du fördjupa dina kunskaper inom något område eller kanske skapa en helt ny kompetensplattform för dig och dina medarbetare är du välkommen att höra av dig. Vi anpassar våra utbildningar och vår coaching till era behov.

För mer inforamation kontakta Catharina Ulfsparre, 070 57 1 85 17.