Om oss

Ett starkt engagemang, ett etiskt förhållningssätt och en stark personlig integritet var de främsta anledningarna till att Millefolium startades 1993. Sedan 1995 har verksamheten haft inriktning på utveckling av kundens  processer och hållbar utveckling.

Idag erbjuder vi interim management inom området för Hållbara företag och hållbar affärsutveckling, Corporate Social Responsibility och sustainability samt verksamhetskonsulting inom Hållbar utveckling/företagande, CSR och ledningssystem. Vi föreläser och utbildar inom företag, branschföreningar och på högskolor. Vi erbjuder coaching och handledning av chefer och informella ledare.

Historia

Verksamheten startade med miljörevisioner i grafiska branschen. Utvecklingen gick vidare via projekt med avseende på ’Svanen’ märkning av trycksaker över till miljöutredningar och miljöledningssystem, ISO 14 000, i många olika branscher. Det systematiska arbetsmiljöarbetet blev en naturlig del att beakta och ta med i alla diskussioner.  Övergången till integrerade system med ISO 9000 kom därför rätt naturligt även om fokus i huvudsak legat på hållbar utveckling*. Stöd för hållbarhetsarbetet hämtade vi tidigt i Rio deklarationen.

Vi har genomfört allt från konsulttjänster med fokus på kemiska hälsorisker, olika former av utredningar till inhyrd miljö- och arbetsmiljösamordnare eller som interim kvalitets och miljöchef. Oavsett typ av uppdrag har det alltid skett med ansvar för projekten, utvecklingen och genomförandet.

Över åren har vi haft uppdrag inom framför allt industrin, hamnar, elektronik-, bygg- och  kemiföretag men även inom tjänsteföretag och idéella organisationer.

Vi såg tidigt att det hos kunden fanns behov av en överföring av kunskap och då mest genom en aktiv dialog. Med lite hjälp till självhjälp vet vi oftast själva vilka förbättringar som behöver genomföras. Vi intar ofta ett coachande förhållningssätt i våra uppdrag.

På senare år har ledningssystemfrågorna blivit allt mer inriktade mot verksamhetsutveckling med fokus på hållbar utveckling. Vi har lyft frågan om att hållbarhetsaspekten genomsyrar företagets alla  funktioner och arbetsområden.

För att bli effektivare i att föra kunden mot sitt önskade läge  har kommunikation och ett coachande förhållningssätt fått ett allt större utrymme i arbetet med kunden.

Kuriosa 

Achillea Millefolium, som är det latinska namnet för Röllika, är en härdig växt som finns över hela klotet och som har helande egenskaper. Redan Akilles ska enligt mytologin ha behandlat soldater i trojanska kriget med blodstoppande blad från Röllika.

Då A. Millefolium planteras med andra växter bidrar den till extra sjukdomsresistens genom att rötterna avsöndrar skyddande ämnen till den omgivande jorden vilket gynnar de som växer nära plantan. En annan positiv och stärkande effekt är att samplantering förstärker de goda egenskaperna hos andra örter som växer i Millefoliums närhet.

Millefolium är latin och det betyder tusen blad.

 

* Hållbar utveckling – Brundtlandrapporten – ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Gro Harlem Brundtland FN, ”Vår gemensamma framtid” från 1987