Att utveckla företagets hållbarhetsarbete med processerna i centrum kräver struktur, engagemang och kreativitet. Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö måste vara en naturlig del av verksamheten samtidigt som det bidrar till ekonomisk styrning. Systemet ska utgå från företagets sätt att arbeta och medarbetarna ska göras delaktiga samtidigt som ledningen föregår med gott exempel. Vi arbetar med fokus på ständiga förbättringar.

Exempel på upplägg – 1 Workshop med fokus på Kvalitet – Miljö – Arbetsmiljö och företagets nuläge – Utbildning; 1 dag kvalitetsarbete, 1 dag miljöarbete, 1 dag arbetsmiljöarbete – 2 Workshops med fokus på aktivitetsplaner, framtida mål och strategier för det ständiga förbättringsarbetet för att nå ’Världsklass’.

Kontakta oss på tel. 070-571 85 17 eller via mail.