Om du är fokuserad, handlingskraftig och når alla dina mål behöver du inte coaching. Men, om du vill öka ditt resultat på arbetet med 10 % – Hur skulle du göra då?
Coaching är en kraftfull metod för att skapa förändring – ett sätt att ta fram det bästa ur dig. Att bli coachad innebär en individuell resa från ett nuläge till ett önskat läge. Coaching har som främsta syfte att hjälpa människor finna sina drivkrafter och att frigöra människors potential.Du arbetar tillsammans med coachen för att tydliggöra kopplingen mellan dig som individ och dina inneboende färdigheter och visioner. Dessa kan vara kopplade till:

 • Kunskap
 • Värderingar
 • Motivation
 • Mål

Din unika identitet knyts till resultatinriktad  handling och förbättrade arbetsinsatser.
Coachen finns där för att underlätta processen och gör den mer lättillgänglig för dej.

Coachens mål är att:

 • Hjälpa klienten skapa den förändring som
 • klienten önskar
 • Locka klienten att tänka i nya banor genom utmaningar
 • Hjälpa klienten nå de resultat som klienten satt som mål att nå

Coaching är en investering som ger resultat

 • Högre måluppfyllnad
 • Ökad motivation
 • Skapar plattform för ambitiösa medarbetare
 • Meningsfullt arbete i specifika/svåra situationer
 • Mer tillfredställda medarbetare
 • Högre produktivitet – att ta tillvara medarbetares kompetens

Resultat du kan se hos medarbetare

 • Ökad handlingskraft
 • Ökat inflytande
 • Lättare att prioritera

Den vanligaste definitionen på coaching är: Hjälp till självhjälp att nå önskat läge.

En god coach

 • Är en god lyssnare
 • Är icke dömande
 • Ser alltid potential i sina klienter
 • Ställer kloka frågor

 

Kontakta oss via catharina.ulfsparre@millefolium.se eller på 070-571 85 17