Mer än bara miljö 

Det här är en introduktionsdag med workshop där fokus ligger på hållbart ansvarstagande. Föreläsning varvas med workshop/övningar kopplat till företgets värdegrund och affär – Vision-Mål-Handlingsplaner.

Det här är en hel dag med orientering, information, fakta, metoder, standards samt exempel och tips för dig som ska komma igång med det samlade hållbarhetsarbetet. Förmiddagen börjar tidigt och du får en utvidgad lunchpaus med tid både för samtal och egna ärenden. Dagen avslutas med en analys och reflektion, individuella handlingsplaner och en övergripande sammanfattning.  

Utbildningen vänder sig till företagsledningens representanter, styrelsens representanter, företagets ägare, arbetsledare, chefer, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare, kemikalie- och säkerhetsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare, hållbarhetsansvariga, sustainability manger, CSR ansvariga, processledare, projektledare och medarbetare som är med och driver frågan om en hållbar affärsutveckling.

Vi går under dagen igenom grunderna 

  • Vad är hållbart?
  • Att arbeta med standards, ISO 26 000/14001/9001 och AFS 2001:1
  • Att redovisa hållbarhet,  Global Reporting Initiative, GRI
  • Global compact – 10 principer
  • Uppförandekod – ’Code of conduct’
  • Värdegrundsarbetet och etiska regler
  • Vision, mål och handlingsplaner 

 

Utbildningen genomförs enbart som en företagsintern utbildning

  • Innan bokning, läs betal-och-bokningsvilkoren här.
  • Vid bokning eller frågor, kontakta Catharina Ulfsparre via catharina.ulfsparre@millefolium.se eller på 070-571 85 17
  • När du genomför bokningen via mail godkänner du samtidigt Millefolium ABs villkor för bokning av utbildning/kurs. 

Är du intresserad av en företagsintern utbildning med detta innehåll? Kontakta oss för mer information.