Hållbar utveckling och miljö i 2 dagar för Bygg och fastighetsbranschen

Syftet med dessa två utbildningsdagar är att beskriva miljö- och hållbarhetsfrågans grundläggande karaktär, dess strategiska betydelse och kopplingen till sektorn. Att beskriva de miljökrav som branschen möter. Att informera om aktuella frågeställningar – ledningssystem och det övergripande hållbarhetsarbetet samt andra verktyg inom området. Deltagaren får tips om hur företag inom branschen bör agera för att skapa positivt, fokuserat arbete och minimera risker samt kostnader. Vi tittar på nya byggprodukts-förordningen, byggvarudeklarationer och BASTA. Övningar och utbildningsfokus ligger på det personliga ansvaret i företag och organisationer.

Utbildningen vänder sig till företagsledningen, arbetsledare, chefer, projektörer, arkitekter, skyddsombud, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare, kemikalie- och säkerhetsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare, BAS P och BAS U, miljörevisorer, interna och externa revisorer, hållbarhetsansvariga, sustainability manger, CSR ansvariga, och medarbetare som har ansvar i hållbarhetsfrågan.

 

DAG 1

 • Vad är hållbart?
 • Miljöhot och ekosystem
 • Nationella miljömål
 • Övergripande Lagar och krav – miljö för bygg och fastighetsbranschen
 • Miljöaspekter inom bygg och fastighetsbranschen
 • Avfall och resurser i byggs- och fastighetsbranschen

DAG 2

 • Kemiska ämnen
 • Frivilliga system för certifiering, märkning och deklarationer, ISO 14001, Bf9K och miljöklassning av byggnader
 • Hållbarhetsarbetet – beställare, leverantörer och kunder,
 • ISO 26 000
 • Hållbarhetsredovisning – Global Reporting Initiative, GRI
 • Strategiska hållbarhetsfrågor – Struktur och kreativitet i vardagen – hållbarhetsaspekter – miljö, ekonomi och socialt ansvar.

 

Utbildningen ges enbart som företagsintern utbilding

 • Innan bokning, läs betal-och-bokningsvilkoren här.
 • Vid bokning eller frågor, kontakta Catharina Ulfsparre via catharina.ulfsparre@millefolium.se eller på 070-571 85 17
 • När du genomför bokningen via mail godkänner du samtidigt Millefolium ABs villkor för bokning av utbildning/kurs. 

Är du intresserad av en företagsintern utbildning med detta innehåll? Kontakta oss för mer information.