Hållbar utveckling – Brundtlandrapporten – “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Gro Harlem Brundtland FN, “Vår gemensamma framtid” från 1987. Det här är vad vi kallar Sustainable development

 

För frågor eller mer information om våra utbildningar, kontakta Catharina Ulfsparre via catharina.ulfsparre@millefolium.se eller på 070-571 85 17