Coachingen genomförs i en serie som brukar uppdelas i 8 olika tillfällen.
Varje tillfälle omfattar coachingsamtal och övningar som är ca 1,5 – 2 timmar.

Coachingens olika faser:

  • Önskat resultat/situation/mål
  • Nuläge
  • Möjligheter – bakomliggande och oanade resurser som leder till resultat
  • Sammanfattning

Innan igångsättning kommer ett coachingavtal att skapas mellan coachen och utövaren/klienten. Det sker genom en enighet runt coachingrelationen, ’utbildning’ av utövaren/klienten samt definition av mål och agenda.

För mer information, vänligen kontakta: catharina.ulfsparre@millefolium.se