Att hyra en chef idag innebär ett lån av specialistkompetens och erfarenhet från personer som har verkat i olika branscher och företagskulturer. Ofta handlar det om att tillfälligt tillsätta en tjänst som med kort varsel blivit vakant. Det kan även vara så att den ordinarie tjänsten tillfälligt förändrats och annan kompetens krävs för under en begränsad tid. Uppdragens längd kan variera, det kan röra sig om en kortare period om några månader eller om en längre tidsperiod uppemot ett år. Interimstjänster kan vara på hel eller del av en heltid.

Catharina Ulfsparre har lång erfarenhet av att arbeta som interimsledare i olika typer av verksamhetsutvecklingsprojekt. Hon har erfarenhet från rollen som chef att hyra då företag och organisationer befinner sig i olika typer av förändrings- och genomförandestadier.

Hör av dig så berättar vi mer.

Mail: catharina.ulfsparre@millefolium.se

Telefon: 070 -571 85 17