Hållbart och värdeskapande arbete med ISO 26 000 är framgångsrikt!

Socialt ansvar innebär ett aktivt arbete med företagets processer kopplat till företagets värdegrund och intressenter. Miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsfrågorna är idag centrala i många företags erbjudande till kunderna. Att systematiskt och strukturerat väva in frågor om socialt ansvar ger företaget ett effektivt och mer komplett verksamhetssystem som är starkt värdeskapande.

Den internationella standarden, ISO 26 000, är det arbetsverktyg som är både värdeskapande och enkelt att använda. De är ett verktyg som företag kan använda sig av i både sitt interna och externa arbete och vid skapandet av sin hållbarhetskommunikation. Hållbarhetsarbetet kan sammanställas och redovisas i enlighet med Global Reporting Initiatives, GRIs, riktlinjer.

 

Millefolium kan med sin kompetens och sina resurser hjälpa Er med ert arbete för en mer hållbar utveckling inom företaget.

Att se och synliggöra verksamhetens påverkan på människor och miljö kräver både ett övergripande och detaljerat perspektiv inom många områden. Vi erbjuder både GAP-analys och ett samordnat och strukturellt arbete i enlighet med ISO 26 000 inom följande fokusområden:

  • Miljö
  • Arbetsvillkor
  • Mänskliga rättigheter
  • Gällande lagstiftning
  • Rättvis verksamhetsutövning
  • Lokal samhällsutveckling
  • Konsumentfrågor
  • Organisationsstyrning
  • Kommunikation
  • Dialog med era intressenter

Är du nyfiken på vad detta kan innebära för dig, ditt företag och din organisation?
Hör av dig via till mail catharina.ulfsparre@millefolium.se eller ring 070-571 85 17