ISO 9001, 14 001, 45 001

Det här är en heldag med en standard som utbildningsmaterial, information, exempel och tips för dig som ska komma igång med det strukturerade och ständigt förbättrande verksamhetssystemet med fokus på Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö samt Hållbar utveckling och Socialt ansvar.

 

Är du intresserad av en företagsintern utbildning med detta innehåll?

Kontakta oss för mer information, anmälan och övriga frågor om utbildningen.