Boken_KemiskaHälsoriskerArbetet med kemiska ämnen och produkter behöver drivas med största möjliga säkerhet för såväl människor som miljön.

Boken Kemiska hälsorisker tar upp både teoretiska och praktiska kunskaper om hur människor och miljö påverkas, vilka riskerna är och hur de kan undvikas. Det finns en översikt över tillgängliga mät- och analysmetoder och förslag till konkreta förebyggande åtgärder.

Vi kan med vår konsult Catharina Ulfsparre erbjuda de specialkunskaper som behövs. Och hon har dessutom på Prevents uppdrag nu bearbetat och uppdaterat den aktuella boken som är grundläggande i utbildningen. Boken vänder sig till arbetsledare, chefer, skyddsombud och övrig anställda anställda på företag där kemiska ämnen förekommer i vardagen och kan utgöra en risk.

 

Maria Dalin, Arbetsmiljöverkets utbildare av arbetsmiljöinspektörer: ”Jag är så nöjd med din bok! Mer än nöjd, med upplägget och kemin, den är så lätt att förstå.”

Andreas Nilsson, vetenskapsjournalist: ”Vill du veta mer om olika ämnen som kan vara skadliga i arbetsmiljön och i naturen? Kemiska hälsorisker ger en bra bild av olika hälso- och miljöeffekter, vilka lagar som finns och hur riskerna kan hanteras. Boken ger praktiska verktyg för alla som behöver kunskapen i sitt arbete, men ger också en bra överblick för alla som är intresserade av det viktiga ämnet.”

Boken kan du beställa via catharina.ulfsparre@millefolium.se