När ni behöver genomföra ett projekt eller sammanställa ett arbete och saknar resurserna för detta kommer vi in. Att anlita en konsult är ett enkelt  och effektivt sätt att få de specifika arbetsuppgifterna utförda på kort tid.

Vi assisterar er när företaget är i behov av:

 • Att förnya hela eller delar av sitt verksamhetssystem
 • Värdegrund, Etiska regler eller en ny uppförandekod
 • En intressentdialog
 • Hållbarhetsredovisning
 • Arbetsmiljöplaner
 • Miljöplaner
 • Riskanalyser/Utredningar
 • Att sammanställa årliga miljörapporter
 • Process och rutinbeskrivningar
 • Kvalitetsplaner
 • Att bearbeta avvikelser och förbättringsförslag
 • Att sätta nya mål och ta fram handlingsplaner
 • Ta fram en ny strategi och skapa ny en policy

eller i behov av:

 • En intern revisor

 

Kontakta oss via catharina.ulfsparre@millefolium.se eller 070-5718517