Boken Miljöfrågan inom Byggsektorn är skriven av Sten Hebert och riktar sig i först hand till högskolor och dess studenter samt till de inom bygg-och fastighetssektorn som vill lära sig att hantera miljöfrågorna bättre. Den röda tråden är att illustrera miljöfrågan ur ett marknadsperspektiv.  Detta görs genom att:

  • Beskriva miljöfrågans grundläggande karaktär, dess strategiska betydelse och kopplingen till sektorn
  • Beskriva de miljökrav som branschen möter
  • Informera om aktuella frågeställningar – miljöledningssystem och andra verktyg i miljöarbetet
  • Ge tips om hur företag inom branschen bör agera för att skapa fördelar och minimera risker och kostnader

 

Boken kan du beställa via catharina.ulfsparre@millefolium.se