Nätverk och olika former av samarbeten är idag viktigt för informationsutbytet mellan människor. Millefolium nätverkar med bland annat följande företag och organisationer:

TUV Nord AB, Inspektions och certifieringstjänster, www.tuv-nord.com/se/se/home/

STWI, Sweden Textile Water Inintiative, www.stwi.se

KTH, Bygg och design, www.kth.se , Sten Hebert

Idhammar AB, underhåll och utbildning, www.idhammar.se

Integrativa coacher, www.integrativacoacher.se

NLP föreningen, www.nlpforeningen.se

Social Venture Network, affärsnytta med socialt ansvar, god affärsetik och miljöansvar, www.svnsweden.se

Prevent, abetsmiljöfråor för Svenskt näringsliv i samverkan med LO och PTK, www.prevent.se

IF Friskis och Svettis Stockholm, www.friskissvettis/sthlm.se

Grant Thornton , Kvinnligt nätverk PLUS, http://www.grantthornton.se/Natverk/Kvinnligt-natverk/Kvinnligt-natverk-Plus1/