Vi erbjuder processledare att hyra i alla olika typer av projekt.
– Funderar du ibland på hur du ska gå till väga när du vill arbeta med förändringar  i din verksamhet?

Du kanske har frågor som:

  • Vem som kan samordna och driva den förändringsprocess som ni står inför?
  • Vem som kan göra detta utan att fastna i detaljer eller i egna intressen?
  • Hur vet jag att att jag verkligen behöver arbeta med förbättringar?
  • Det kanske är bra som det är just nu?

 

Vår erfarenhet är att det är när vi först blir medvetna om vad det är vi faktiskt gör som vi kan se vad som behöver förbättras. När vi kan se detta, då är det enklare att se vägen framåt. Därefter ser vi tydligare vilka typer av förändringar som behöver ske för att vi ska komma bort från den situation vi befinner oss i just nu. Det är denna typ av insikt och förändring som krävs för att verksamheter med uthållighet skall kunna nå sina uppsatta mål.

tresteg-upppåtpil

Genom att låta en person med ’utanför perspektiv’ leda processen med ert förbättringsarbete blir det lättare att få fokus på de frågor som är centrala och viktiga för er verksamhet. Alla medarbetare är på olika sätt delaktiga. Alla bidrar med sina erfarenheter och tankar om hur det kan ske positiva förändringar som stärker verksamheten och skapar ett postivt resultat.

Här kan du läsa mer vad vi gör:

Vill du veta mer om vad processledning i förändingarbetet kan göra för er verksamhet?

Kontakta oss då via mail på catharina.ulfsparre@millefolium.se eller ring 070 571 85 17