K&US:
Coach, hållbarhetschef/interim, konsult i företagsledning med fokus på utveckling av hållbarhetsarbetet, företagets processer och organisationsfrågor

Berland Tak:
Interim management – Verksamhetsutveckling med ansvar för ISO certifiering.
Organisationsstyrning, utveckling av verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt Socialt Ansvar/Hållbart företagande.

Berland-Tak

Wettergrens Tak AB: Utsedd till ÅRETS FÖRETAGARE 2013
Interim management – Verksamhetsutveckling med ansvar för ISO certifiering.
Organisationsstyrning, utveckling av verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt Socialt Ansvar/Hållbart företagande

Stockholms Tekniska Institut
– Föreläsare, coach och utbildare
– Värdegrund och hållbarhetsarbete. Miljö och Samhällspåverkan 

Byggmästarföreningen:logo-bmf
Utbildning – Miljöansvarig utgår ifrån de miljökrav som ställs av samhället, kunden och i lagstiftningen. Hur miljökraven ska hanteras i projekt och i företag. Kommunikation med medarbetare och företagets övriga intressenter. Integrerade system och hållbar utveckling.

Sevenco – konsulter i företagsledning:
Loggor1Organisationsstyrning och verksamhetsutveckling

Norsk Hydro Olje AB:
Interim management – Kvalitets och Miljöchef

Idhammar Produktion AB:
Effektivitets analys, AkzoNobel Lab Skoghall

Prevent:
Författare/omskrivare av boken Kemiska Hälsorisker. Utgiven år 2011
Utbildare i Kemiska hälsorisker och Härdplaster

Nackademin Yrkeshögskola: 
Föreläsare Hållbar utveckling och Miljöteknik
2-åriga högskoleingengörsprogram Bygg, Anläggning, VA, Fastighet och Drift

logo_only (1)

Kungliga Tekniska Högskolan:
Handledning och föreläsning arbetsmiljöplaner och byggproduktion och ledarskap
3-åriga högskoleingengörsprogram för Bygg och desige