Sagt Om Catharina Ulfsparre

Maria Koskull, Miljöspecialist Statens Fastighetsverk
Maria hired Catharina as a Business Consultantin 2010

Top qualities: Great Results, Good Value, Creative
“Catharina hjälpte mig under 2010 att strukturera och ta fram förslag på miljöorganisationen för SFV. Genom att använda sitt coachande förhållningssätt fick hon ledningen att förstå problematiken och våga ta beslut. Catharina har en unik förmåga att koppla sin breda kunskap och erfarenhet inom miljö- och arbetsmiljöområdet med coaching vilket skapar kreativa och långsiktiga lösningar.” May 21, 2012

Susanne Öhman, Wettergrens Tak AB
Susanne hired Catharina as a Management consultant in 2010 and hired you more than once
Top qualities: Personable, Expert, Creative
“Catharina har hjälpt oss på Wettergrens Tak AB i vårt arbete med att ISO certifiera oss, kvalité, miljö och arbetsmiljö. Hon har en brett kunnande när det gäller hållbart företagande och miljöfrågor. Hon har hjälpt oss att skapa ett bra fungerande verksamhetssystem och coachat oss i ledningen samt utbildat all personal inom ISO 9001 kvalitet, ISO 14 001 och grundläggande miljökunskaper och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med Catharina i framtiden och kommer då att fokusera på Hållbarhet och socialt ansvar. Susanne Öhman, Wettergrens Tak AB, Kontorschef” June 13, 2012

Thomas Person, delägare Sevenco
“Catharina Ulfsparre har under 2010 hjälpt oss på Sevenco med att beskriva våra processer samt föreslå förenklingar och förbättringar av rutiner och processer. Hon har snabbt kommit fram till väsentligheterna genom att lyfta på alla stenar och prioritera. Genom hennes coachande förhållningssätt har hon också fått flertalet medarbetare att själva inse förändringsbehovet även inom områden som kan synas fungera bra. Hennes kompetens inom hållbart företagande, miljö inom ett brett område samt hur och varför vi agerar som vi gör ger henne i vårt tycke en unikitet.”
Top qualities: Good Value, Creative
December 14, 2010

Bjarne Bull-Berg, Norsk hydro Olje AB:
”Catharina är en person med intresse, insikt och erfarenhet inom sitt område. Hon har hög intensitet, engagemang och är kunnig”
– Bjarne Bull-Berg,VD, Norsk hydro Olje AB. Mars 2009

Coaching
Maria Koskull, Miljöspecialist Statens Fastighetsverk
Maria hired Catharina as a Career Coach in 2009
Top qualities: Great Results, High Integrity, Creative
“Jag har haft förmånen att blivit coachad av Catharina, något jag varmt kan rekommendera henne för. Hon har en fantastisk förmåga att skapa en kreativ, fokuserad och målorienterad coaching som ger resultat.” May 21, 2012

Föreläsare och Utbildare
Prevent has hired Catharina as a trainer in our training chemical hazards and thermosetting plastic training. She is very competent och committed in the area and has received good reputation from participants and clients.”
Top qualities: Expert, Good Value.
Ingalill Sjöö, Training and Development, Prevent. 26 November , 2010

Författare, Om boken, Kemiska hälsorisker
Maria Dalin, Arbetsmiljöverket
Maria använder boken Kemiska Hälsorisker i sina utbildningar av bland annat Arbetsmiljöverkets inspektörer. Catharina omarbetade boken Kemiska Hälsorisker i sin helhet, uppdaterade och skrev nytt material. Den utges och säljs av Prevent – Arbetsmiljö i samverkan, Svenskt näringsliv, LO och PTK.
Maria sa ”Jag är så nöjd med din bok! Mer än nöjd! Hela upplägget! Tydlig! Och kemin är så enkel att förstå.” 14 Juni 2012