Att utveckla företagets processer för att ständigt ligga långt fram med kvalitetsfrågor, arbetsmiljö och miljö i centrum kräver struktur, engagemang och kreativitet.

Vi strävar efter att involvera medarbetarna och arbetar gemensamt mot de uttalade målen:

* Utveckla nya processer eller se över befintliga processer

* Styrning för minskad användning av resurser

* Parallellt fokus på arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

* Utvecklad och förstärkt kompetens i organisationen

* Utveckling av interna revisioner och interna revisorer

* Aktiv dialog mellan företaget och dess intressenter

Grunden i detta arbete, plattformen, kan vara några vanliga standarder, t.ex ISO 9001:2015, 14 001:2015 och/eller ISO 45 000.

Var vill du börja?

Kontakt via catharina.ulfsparre@millefolium.se eller 070-5718517