ISO är ett systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt att arbeta med den dagliga verksamheten och genom att väva in frågor om bland annat socialt ansvar i verksamhetssystemet skapas en ännu mer effektiv organisation. Detta skapar ett högre värde för företaget som helhet.
ISO 26 000 är nu det tydliga och kraftfullare sättet att kommunicera inom hållbarhetsfrågan, både internt och externt. Det visar hur företaget arbetar för en hållbar utveckling, – både på bredden och på djupet.
Läs mer om:

Kontakta oss via catharina.ulfsparre@millefolium.se eller på 070-571 85 17