Millefolium är Trusted partner till www.worldfavor.com. Worldfavor har utvecklat, tillhandahåller och stödjer IT-stöd för hållbarhetsarbetet inom ramen för ISO 26 000 och GRI.