Wettergrens Tak har vunnit pris som Årets Företagare i det lokala näringslivet i Södermanland. De är ett byggföretag som har insett vikten av att driva ett aktivt arbete för en mer hållbar samhällsutveckling.

– Det började med att vi ville skapa en bättre arbetsmiljö. Våra certifieringar går ut på att skapa ett system för hur vi ska jobba, och köra utifrån det sen. Tanken är att det ska finnas en röd tråd till det vi levererar och det är många stationer innan man får fram en färdig produkt på taket, säger Torbjörn Forsberg till Södermanlands Nyheter.

Millefolium är stolta över att ha hjälpt Wettergrens Tak att nå sitt mål med att bli ett mer effektivt och hållbart företag. Genom utvecklade arbetsprocesser och en förbättrad arbetsmiljö med tydliga riktlinjer skapas ett mervärde för kunden.

Det är lätt att ursäkta sig med frasen ”Vad kan jag göra? Jag är ju bara en person.”
Men Wettergrens Tak visar tydligt att alla kan göra något, och det är det som gör skillnaden. Och det är även det tankesättet som särskiljer dem från deras konkurrenter. Wettergrens Tak är certifierade för ISO 9001, ISO 14 001 samt AFS 2001:1.

Värdegrunden beskriver företagets förhållningssätt:
– Vi strävar efter en helhet där våra medarbetare och intressenter upplever delaktighet och trygghet i arbetet och i de tjänster vi utför. Vi har frihet genom den kompetens vi besitter. Vi inhämtar ny kunskap och visar varandra uppskattning genom positiv feedback.

www.wettergrenstak.se