Dagligen så förändras våran syn på världen vi lever i på grund av krig, finanser och naturkatastrofer. Starka finanser som tidigare varit en viktig faktor för att skapa förtroende hos kunderna har idag lägre prioritet. Istället har sådana faktorer som ärlighet gentemot kunder och omvärlden, samt hederlighet blivit några av de faktorer som många anser vara viktigt.

Förtroende är även något som vi värderar högt hos våra medmänniskor och därför spelar tillit en viktig roll i våra beslut, både sociala såsom politiska, finansiella och arbetsrelaterade. Om man då har ett högt förtroendekapital, så gäller det att vårda det.

Vad intresserar dig mest just nu? Vilka behov finns i ditt företag?

Kontakta oss gärna via catharina.ulfsparre@millefolium.se